دټولني بنسټ ايښونکی : محمد جان باوري             تاسيس : دکب مياشت ١٣٦٩ کابل، افغانستان               د افغانانو لپاره تاريخي ، کلتوري او پوهنيزي ليکني           


   
 
 
کلتوري بحث
  ١٢ / ٥ / ١٣٨٩ هـ ل | 2010-08-03 م  د بابوزي په قلم
  ١٧ / ٣ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-06-07 م  هنر او د هنر ډولونه
  ١٧ / ٣ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-06-07 م  هنر وفکلور
  ٧ / ٣ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-28 م  د هنر ټولنيزي دندي
  ٢٦ / ٢ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-16 م  معنويت د ټولنيز کلتور د بنسټ په توګه
  ٢٦ / ٢ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-16 م  هغه علوم چي د کلتور پوهني بنسټ جوړوي
  ٢٦ / ٢ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-16 م  د منځنيو پيړيو څخه تر رنسانس پوري د ټولنيزو اوکلتوري ارزښتونو او لومړيتوبونو بدلون
  ٢٦ / ٢ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-16 م   کلتور
  ٢٦ / ٢ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-16 م  د کلتور پيدا يښت
  ٢٦ / ٢ / ١٣٨٤ هـ ل | 2005-05-16 م   د ويښتيا ( رنسانس ) په دوره کي د کلتور مفهوم
Webmaster[at]Salaamtolana.orgDesign by: Benawa Network Copyright © SalaamTolana.org 2006