دټولني بنسټ ايښونکی : محمد جان باوري             تاسيس : دکب مياشت ١٣٦٩ کابل، افغانستان               د افغانانو لپاره تاريخي ، کلتوري او پوهنيزي ليکني           


   
 
 
ولسي ادبيات
  ١٢ / ١٢ / ١٣٨٨ هـ ل | 2010-03-03 م  وار دی د رهبر سړي
  ٢٦ / ١٢ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-03-16 م  د زړه له کومي مننه
  ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-03-15 م  پنځه ديرشمي کليزي ته ( بابوزئ )
  ١٥ / ١٢ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-03-05 م  د فاتحې خبر تيا
  ٩ / ١٢ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-28 م  ظالمه زمانه ده ( سمیع الدین افغانی)
  ٩ / ١٢ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-28 م  زما دکلی ( ډاکټر یاسین زی )
  ٧ / ١٢ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-26 م  د پاکستان د لنډمهاله ژغورلولپاره يو وړانديز
  ٣٠ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-19 م  د بابوزي درې څلوريځي
  ٢٨ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-17 م  سـپـرلی هــغـه ! چـې غـوریاځـه وکړي ګلونه ! ظـفـر خـان اهتمام
  ٢٥ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-14 م  د قلم او ميخ ناندرې او مظلومانه حکم
  ٢٥ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-14 م  تر څو به دا نفاق وی سمیع الدین افغانی
  ٢٤ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-13 م   د انګريز اوپاکستان دسيسی
  ٢١ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-10 م  هغه اجل نه وینم : ډاکټر (یاسین زی )
  ٢١ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-10 م  يو څو خبرو ته زما حېرانتيا
  ٢١ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-10 م   پاکستان د فبرورۍ له خونړيو انتخاباتو وړاندې او وروسته
  ٢٠ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-09 م  دخوب تعبیر ( سمیع الدین افغانی )
  ١٣ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-02 م   ځان غولوي ( نصر اوريا )
  ١٢ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-02-01 م  خیبره (سمیع الدین افغانی )
  ١٠ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-01-30 م  فروغ جهل از نصر اوریا
  ٧ / ١١ / ١٣٨٦ هـ ل | 2008-01-27 م  د سمیع الدین افغانی څو شعرونه
  ...  ...     
Webmaster[at]Salaamtolana.orgDesign by: Benawa Network Copyright © SalaamTolana.org 2006