دټولني بنسټ ايښونکی : محمد جان باوري             تاسيس : دکب مياشت ١٣٦٩ کابل، افغانستان               د افغانانو لپاره تاريخي ، کلتوري او پوهنيزي ليکني           


   
 
 
پوهنيزي ليکني
  ١١ / ٥ / ١٣٩٦ هـ ل | 2017-08-02 م   د سیلانیتوب صنعت لپاره مناقشه
  ١٠ / ٥ / ١٣٩٦ هـ ل | 2017-08-01 م  د پوهاند عثمانی تقریظ
  ١٦ / ٣ / ١٣٩٦ هـ ل | 2017-06-06 م  دفرهنګی میراثونو ،د ساتلو او پاللو اړتیا
  ٢٨ / ٣ / ١٣٩٥ هـ ل | 2016-06-17 م  تاریخی اثار، تاریخی ابدات او تاریخی سیمی
  ٦ / ١١ / ١٣٩٤ هـ ل | 2016-01-26 م  دتقریظ په توګه ( د ډیورنډ کرښه )
  ٢٢ / ١٠ / ١٣٩٤ هـ ل | 2016-01-12 م  په افغانی خپرونو کی د میلیندا پڼولومړنی پیژندنه
  ١١ / ١ / ١٣٩٤ هـ ل | 2015-03-31 م  پر لومړنیوانسانی ټولنو د اور او پخلی اغیزی
  ٧ / ٩ / ١٣٩٣ هـ ل | 2014-11-28 م  دتقریظ په توګه
  ٧ / ٩ / ١٣٩٣ هـ ل | 2014-11-28 م  لرغونی خروشتهی لیکدود او د هغه خواتی بیلګه
  ٢٦ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-15 م  د سیلانیتوب خدمتونه ( توریستی خدمتونه )
  ٢٣ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-12 م  سیلانیتوب او چاپیریال
  ٢٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-11 م  د سیلانیتوب سیاسی اغیزی
  ٢٠ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-09 م  د سیلانیتوب کلتوری او ټولنیزی اغیزی
  ١٨ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-07 م  سیلانیتوب او اغیزی
  ١٨ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-07 م  د سیلانیتوب یو شمیر تعریفونه
  ١٧ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-06 م  د سیلانیتوب مهم ډولونه
  ١٥ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-04 م  څو شېبې د تاریخی شخصیت حاجی نعیم کوچی سره
  ١٣ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-02-02 م  سیلانی ( توریست ) او سیلانیتوب ( توریزم )
  ٢١ / ١٠ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-01-11 م  د حبیب وطنیار د تلین ۳۵ پنځه دیرشم کال په مناسبت
  ٢٠ / ١٠ / ١٣٩٢ هـ ل | 2014-01-10 م  دعبدالباری جهانی،هرات پښتانه او ستره لوبه ، د تاريخي اصولو په تله کي
  ...  ...     
Webmaster[at]Salaamtolana.orgDesign by: Benawa Network Copyright © SalaamTolana.org 2006