دټولني بنسټ ايښونکی : محمد جان باوري             تاسيس : دکب مياشت ١٣٦٩ کابل، افغانستان               د افغانانو لپاره تاريخي ، کلتوري او پوهنيزي ليکني           


   
 
 
ای دوست

 

 

 

به فراخوان  مشاعره جام  غور

وطندار

ای دوست

نميرسـد بـار کـج ، تـامـنـزل ارمان ای دوست               نه سالک کجرو رسدبه قـصـر کـنـعـان  ای دوست

هرکی از خـود ګذرد، ګردُن فـلـک بـا اوسـت                چشم  طماع نبرد زء خزاين ، فـراوان ای دوست

ګر داد ، خــواهی  زء نوشيروان  عادل مجو                سـر حسيـن  بـه ، از يـزيـد سـلطان  ای دوست

مـه پـوش جـامـه حـرير ، زء اهريمن بد ذات                 کـربـاس بـپـوش  در وصلت  انسان ای دوست

ازپـروانه ، سـوخـتـن آمـوز و از ليث عـياری               راه مرو ، يـار مباد ، با نامردان ای دوست

چـو(جام غور) باش سر به فلک ای(وطندار)                بسـاز( نـدا) ی (حيدری) را(طوفان) ای دوست

يا داشت :

١ -  ( ندا )  داکتر نصير ندا .

٢ - ( حېدری )  عابد حیدری .

٣- (طوفان )  نصر الله طوفان .

 

  

بېرته شاته

Webmaster[at]Salaamtolana.orgDesign by: Benawa Network Copyright © SalaamTolana.org 2006